Pořadatelské podmínky

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. Vstupenky

2. Přístup na akce festivalu

 • Návštěvník pořadu je povinen respektovat pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a členů požární hlídky.
 • Do místa konání pořadu je zakázáno vnášet zbraně, výbušniny, hořlaviny a jakékoliv předměty, které jsou považovány za nebezpečné a mohou být použity jako zbraň. Návštěvník je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole, v případě odmítnutí nebude do místa konání pořadu vpuštěn.
 • Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
 • Do hlediště je zakázáno vnášet lahve a nádoby s výjimkou umělohmotných.
 • Na pořad festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen, a ten, který je zjevně pod vlivem alkoholických či psychotropních látek.
 • Vzhledem k charakteru akce a délce pořadů doporučuje pořadatel přístup dětem až od věku deseti let, s výjimkou pořadů pro mladší děti určených a v programu takto označených.
 • Během konání pořadů je přísně zakázáno pořizování zvukových a obrazových záznamů, a to i pro soukromou potřebu.
 • V průběhu pořadu je zakázáno telefonovat. Návštěvník je povinen na dobu pořadu přepnout svůj mobilní telefon do tichého režimu.
 • Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým nevhodným chováním nebo nerespektuje zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.
 • V průběhu představení je zakázáno kouření. O přestávkách je možno kouřit jen ve vyhrazených prostorách.
 • Pořady na zámeckém nádvoří se konají v přírodním prostředí a mohou být ovlivněny počasím. Nádvoří je kryto zastřešením, program se proto za mírného deště nepřerušuje. Místa v okrajových částech hlediště nejsou zcela krytá a mohou na ně zalétávat dešťové kapky.
 • Vstup do hlediště se otevírá 1 hodinu před zahájením pořadu, uzavírá se 5 minut před začátkem. Při pozdním příchodu může být návštěvník do hlediště vpuštěn pouze během potlesku a budou mu nabídnuta náhradní místa, resp. místo na stání. Své místo může obsadit až o přestávce.

3. Všeobecná ustanovení

 • Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.

Vážení návštěvníci Smetanovy Litomyšle, děkujeme vám, že respektováním pořadatelských podmínek napomůžete nerušenému průběhu pořadů festivalu. Doporučujeme vám si přečíst praktické informace, které naleznete v odkazu PŘED NÁVŠTĚVOU