Dalibor po deseti letech opět na Smetanově Litomyšli

Jaroslav Kyzlink o nové inscenaci Dalibora

daliborOpera Dalibor Bedřicha Smetany nesměla chybět téměř v žádném z prvních ročníků Smetanovy Litomyšle. V programech se objevovala v roce 1949, 1950 a 1953 hned ve dvojím uvedení. Od roku 1956 do roku 1960 ji diváci mohli zhlédnout každoročně. Ohlédneme-li se ale do posledních deseti let, objevuje se Dalibor jako opera pouze v roce 2009 a dále už jen jako koncertní provedení v roce 2011 a v roce 2014 slyšeli hosté Smetanovy Litomyšle árii Beneše z 3. jednání. Letos si ale mohou diváci vychutnat Dalibora v plné kráse. Hned dvakrát, z toho jednou s rezidenčním umělcem Smetanovy Litomyšle Adamem Plachetkou, jej provede Národní divadlo Praha, stejně jako tomu bylo v počátcích festivalu. Šéfdirigentem Orchestru Národního divadla bude JAROSLAV KYZLINK, který v rozhovoru zveřejněném na webu divadla prozradil více o nové inscenaci.

Co pro vás znamená Dalibor?

Nádherná opera, Smetanova třetí v pořadí, hrdinská a přesto lyrická… Inspirovaná bezpochyby Beethovenovým Fideliem, ale i tvorbou Richarda Wagnera. Nesmírně pěvecky náročná pro hlavní sólisty, v českém prostředí až mýtická, opředena mnoha ikonickými představiteli. Na druhé straně dramaturgicky mírně rozporuplná, postavy jsou až příliš idealizovány, skladatel, i když psal na české libreto, hudební fráze jednotlivých zpěvních partů cítil spíše německy, což s sebou nese nemalé problémy – český text jaksi na hudbu mnohdy nesedí. Smetana krásně pracuje s motivy, v instrumentaci skvěle odlišuje intimní scény – viz slavná houslová sóla v dialozích s violoncellem a harfou – od bojových či slavnostních v královských vstupech.

Do Prahy se vrací po 17 letech – je váš první, nebo jste v kariéře již dirigoval?

Jsem rád, že se podařilo na repertoár Opery ND Dalibora vrátit. Po Libuši v jubilejním roce 2018 to jistě nebude poslední Smetana – máme jistý záměr systematicky uvést další jeho opery až do roku 2024, kdy oslavíme dvě stě let od skladatelova narození. Pro mě osobně se jedná o mé první nastudování této opery. Jako malý jsem mnohokrát slyšel legendárního Viléma Přibyla, před lety jsem asistoval v Brně při tamní poslední nové produkci Dalibora, mimo jiné s hostujícími špičkovými pěvci tehdejší generace – Evou Urbanovou, Leo Marianem Vodičkou… To byly cenné zkušenosti, jinak se tato opera na českých jevištích objevuje velmi zřídka.

Jak přistoupíte k současnému nastudování?

Jako ke každému jinému – jdu k pramenům, snažím se vyjít především z notového zápisu autora, inspirovat se, ale nepodlehnout minulým provedením ve smyslu „tak to vždy bylo“. Smetanova partitura je neobyčejně bohatá motivicky, z hlediska instrumentace je nutné podle mého názoru mistrovi pomoci – vzhledem k tehdejší konstrukci nástrojů a počtu hudebníků, které měl skladatel v době premiéry k dispozici, je třeba zvukový obraz partitury přizpůsobit dnešní realitě – jednoduše řečeno sforzata a akcenty a fortissima na každé druhé notě dnes nemůžeme při interpretaci brát doslova – byli bychom zcela ve zvukovém zajetí žesťových a bicích nástrojů a podstatné momenty zpěvních hlasů, kantiléna smyčců a skupiny dřev by zanikly. Dirigoval jste již Libuši na začátku sezony.

Jaký máte vztah k dílu Bedřicha Smetany?

S nadsázkou říkám, že jsem jako šéf nyní ke Smetanovi odsouzen – ale sám jsem si tuto sudbu vybral a cítím obrovskouzodpovědnost – nastudovat jakékoli dílo na první scéně je výzvou, ale u oper Bedřicha Smetany je to ještě umocněno. A také více než u jiných autorů u něj panuje tzv. vzpomínkový optimismus, který je pochopitelný, avšak nikoli objektivní.

Jaká je práce se sólisty?

Od začátku příprav jsme s režisérem Jiřím Nekvasilem dbali na nové sólistické obsazení – většina účinkujících sólistů se s rolí potkává skutečně poprvé. Jak bylo řečeno výše, pěvecké party jsou nesmírně exponované po všech stránkách. Těším se, že dosavadní příprava slibující skutečně krásné výkony, se naplní. Ať již oba představitelé titulní role – Peter Berger a Michal Lehotský, Dana Burešová nebo Kateřina Hebelková v roli Milady nebo Adam Plachetka či Svatopluk Sem v roli krále Vladislava a další sólisté a hosté Opery ND jsou špičkoví interpreti své generace a věřím, že nová inscenace Dalibora bude pro diváky stejným zážitkem jako pro nás, kteří nové nastudování připravujeme.

Po první a druhé premiéře cestuje soubor do Litomyšle, kde hostuje na festivalu. Dirigujete rád tzv. open air?

Hostování v Litomyšli je už dnes pro celý soubor neodmyslitelnou součástí závěru každé sezóny. Vzpomínám na mnoho představení s neopakovatelnou atmosférou, i když – jak se ptáte – představení open air s sebou vždy nesou jistá rizika a nedokonalosti scénické i akustické. Jsem moc rád, že po loňské Libuši letošní sezónu Opery ND uzavřeme právě dvěma slavnostními představeními zbrusu nové inscenace Dalibora právě na festivalu v Litomyšli.

Zdroj: www.narodni-divadlo.cz/cs/opera