Pírko v logu: „Evokuje v nás naději”

Věří v lásku. V neutuchající pocit štěstí a radosti, který dostávají při konání něčeho, co má smysl. Rozhodli se podporovat náhradní rodinnou péči, protože chtějí, aby děti žily s pocitem sounáležitosti. Ten patří v životě k nejdůležitějším. Založili proto nadační fond, který dává dětem možnost prožít opravdový život. To jsou manželé JANA a FRANTIŠEK POKORNÍ, kteří nově navázali spolupráci se Smetanovou Litomyšlí.

Jak se zrodila myšlenka založit nadační fond?

Když jsme poznali malého Mirečka žijícího v náhradní rodinné péči, začali jsme poukazovat na náročné poslání pěstounů a chtěli jim kontinuálně pomáhat. Během sledování seriálu Peaky Blinders, ve kterém ústřední postavy založili vlastní nadaci, jsme si řekli: Pojďme do toho taky, ale bez praní špinavých peněz a s opravdu čistým záměrem (smích). To byly první impulsy, díky kterým jsme fond založili.

Koho nadační fond podporuje?

Z počátku jsme chtěli pomáhat hlavně dětem u pěstounů. Po založení fondu nám ale přišlo tolik různorodých žádostí, že jsme se rozhodli naše působení rozšířit dál. Od té doby jsme podpořili fyzicky i mentálně znevýhodněné jedince, vzdělávání dětí a nezapomínáme ani na kulturní akce, jejichž program umí zahřát návštěvníky u srdce.

Je podpora také jinou formou než jen finanční?

Mimo peněžité dary šíříme osvětu o práci ostatních organizací, kterým se nedostává tolik pozornosti, kolik by zasluhovaly. Nedávno jsme takto podpořili spolek Achilleus. Ten pomáhá rodičům, kterým se má narodit nebo již přišlo na svět dítě s takzvanou sloní nohou. Šance na vyléčení se blíží 100 %, avšak mnoho gynekologů při odhalení této ortopedické vady v raném stadiu těhotenství doporučuje interrupci. Zvyšování povědomí o této organizaci může zachránit desítky životů ročně.

Jsou lidé v dnešní době ochotni přispět?

Potvrdilo se nám, že Češi mají tvrdou skořápku, pod kterou se skrývá veliké srdce. Navenek jsme chladní, ale uvnitř nosíme mnoho dobra. U každého příspěvku s apelem o pomoc se strhla ohromná vlna solidarity, do které se přidávají i regionální podnikatelé. Jsme z toho nadšení a s pokorou všem moc děkujeme!

Pokud by někdo rád přispěl, co má udělat?

Na sociálních sítích lidé mohou přispět přímo na projekty, které se jim líbí, nebo nám zaslat jakýkoli obnos na nadační účet 20001-5528781389/0800. Veškeré peníze poté věnujeme těm, kteří je potřebují nejvíce.

Navázali jste spolupráci se Smetanovou Litomyšlí. Hodláte ji v příštích letech nějak rozvíjet?

Rádi bychom zorganizovali celý den ve Festivalových zahradách. Chystáme se pozvat pěstouny, zajistit milý program částečně vytvořen dětmi z náhradní rodinné péče a šířit osvětu o této nelehké práci.

V logu má nadační fond pírko. Je v tom skrytý význam?

Peříčko v nás evokuje naději. Ta také mihotavě poletuje ve vzduchu. Proto jsme ji chtěli mít stále na očích. Protože pokud ji jemně sevřeme a prokážeme trochu pokory, můžeme dělat svět okolo nás lepším.

Pojí se s poskytnutou finanční podporou nějaký příběh, na který rádi vzpomínáte?

Dojala nás spolupráce s Nadačním fondem pro dětský smích a Nadací Krása Pomoci Taťány Gregor Brzobohaté. Společně pomáháme malé Ellence, která trpí od narození oboustrannou ztrátou sluchu. Mohla by znovu slyšet díky kochleární implantaci, kterou sice pojišťovny hradí, ale jen do určitého věku. O této možnosti se však Ellenčiny rodiče dozvěděli pozdě. Kompletní zákrok by rodinu stál necelý milion korun. Díky spojení sil však existuje naděje, že Ellenka uslyší. Taková zkušenost nás dohnala k slzám.

Jak vybíráte, koho podpoříte? Mohou se pěstouni hlásit?

Žádostí nám chodí opravdu mnoho a teď již víme, že i při vší snaze nedokážeme pomoci každému, kdo se ozve. S velkou rozvahou vybíráme hlavně ty prosby, u kterých již alternativy na pomoc téměř neexistují. Pěstouni, a nejen oni, nás mohou kdykoli kontaktovat na sociálních sítích a webových stránkách nfpokornych.cz.

KDO JSOU MANŽELÉ POKORNÍ?

Mladí lidé usilující o životní rovnováhu. Je pro ně přirozené, že své štěstí by měli sdílet s ostatními. Hlavně s těmi, kteří ho potřebují nejvíce.

Vše začalo v květnu 2014. V Moravské Třebové zorganizovali charitativní bazárek oblečení pro Nelinku, která od narození trpí hypotonickým syndromem – pomalým motorickým vývojem. Celý výtěžek věnovali rodičům Nelinky na potřebné zdravotnické pomůcky a rehabilitace. Od té doby manželé Pokorní pravidelně přispívají na dětský fond UNICEF, Nadační fond Světluška a nejsou jim lhostejné ani kulturní akce. Pomohli třeba Lize ve stolním fotbale, litomyšlskému Majálesu, Svatebnímu veletrhu Litomyšl a kulturnímu festivalu Studentská jízda. Protože pomoci od Pokorných každým rokem přibývá, založení vlastního spolku bylo logickým rozhodnutím. Teď již naplno rozvíjejí náhradní rodinnou péči v Pardubickém kraji. Nepomáhají jen finančně. Aktivně se podílejí na akcích pěstounských rodin a organizací.