Správní a dozorčí rada

Správní rada Smetanova Litomyšl, o.p.s.

předseda: JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
místopředseda: Radomil Kašpar
členové: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., Ing. Roman Línek, MBA, PhDr. Miloš Kadlec, Ing. Martin Kolovratník, Ing. Miloš Pavliš, Ing. Tomáš Salomon, JUDr. Pavel Smutný

Dozorčí rada Smetanova Litomyšl, o.p.s.

předsedkyně: Ing. Jitka Pantůčková, CSc.
členové: Ing. Miroslav Brýdl, JUDr. Jiří Krušina