VEČER NA ZÁMKU V NOVÝCH HRADECH – TŘIKRÁT ARIADNA

Středa 17. 6.
20.00 | Nové Hrady u Litomyšle

 

Festivalová stagiona v kouzelném prostředí rokokového zámečku Nové Hrady. Uvedení trojího zpracování antického mýtu skladateli tří odlišných stylových epoch – raného baroka, klasicismu a padesátých let 20. století

Claudio Monteverdi: Nářek Ariadny
fragment z opery Ariadna na text Ottavia Rinucciniho

Ariadna
Markéta Böhmová

Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxu
melodram na text Johanna Christiana Brandese v českém překladu Václava Renče

Ariadna
Marie Jansová
Théseus
Justin Svoboda
Oreáda
Eliška Mervartová

Bohuslav Martinů: Ariadna
jednoaktová opera na skladatelovo libreto podle divadelní hry Georgesa Neveuxe Návrat Théseův

Ariadna
Kateřina Kněžíková
Théseus
Roman Hoza
Burún / Strážce
Vincenc Ignác Novotný
Mínótauros / Stařec
Jan Šťáva
Sbor jinochů z Athén
Vít Nosek, Michael Robotka, Martin Kotulan, Kornel Mikecz

Komorní orchestr Czech Virtuosi
Theorba Jan Čižmář
Taneční role Lenka Bartůňková, Valeria Daňhová, Michaela Hradecká, Michael Bartizal, Viktor Artner

Pohybová spolupráce Anton Eliaš
Produkce Lukáš Kus
Scéna, kostýmy Ha Thanh Špetlíková
Dramaturgická koncepce a režie Magdalena Švecová
Dirigent Robert Kružík


Předpokládaný konec představení ve 24.00


1600 Kč


Projekt vznikl za finanční podpory Bohemian Heritage Fund


V rámci vstupného bohaté občerstvení a možnost dopravy z Litomyšle a zpět
Odjezd autobusu v 19.00 od pomníku Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí


Představení se konají na různých místech zámeckého areálu včetně přírodního divadla v zahradě a v budově zámecké sýpky. V případě nepříznivého počasí se přesouvají všechna vystoupení do zámecké sýpky


Pomocí tohoto formuláře se můžete přihlásit nebo registrovat do prodejní sítě TICKETPORTAL a koupit si od 4. března vstupenky online:

 

Powered by Powered by Ticketportal