Lenka Nota:
JSEM KNĚŽNA BLÁZNŮ

Čtvrtek 18. 6.
10.30 | Smetanův dům

 

Komorní opera o devíti obrazech a Epilogu na libreto Olgy Sommerové. Nové nastudování k 200. výročí narození Boženy Němcové.

V titulní úloze Kateřina Hebelková
Jaromír Dulava
Sólisté a komorní orchestr Opera 2020
Režie Mlada Kyovská Šerých
Dirigent Jan Bubák


Počet přestávek: 0
Předpokládaný čas konce: 11.40


C 190 Kč • B 290 Kč • A 390 Kč