Giacomo Meyerbeer:
ROBERT ĎÁBEL

Pátek 12. 6.
21.00 | Zámecké nádvoří

 

Operní mystérium o temném rytíři dle středověké legendy. Klíčové dílo velké francouzské opery slovy Bedřicha Smetany: „Meyerbeer vytvořil opravdu novou epochu v operní literatuře.“

Soubor opery Národního divadla moravskoslezského Ostrava
Režie Dominik Beneš
Dirigent Adam Sedlický


Ouvertura v zámecké jízdárně: 20.00
Počet přestávek: 2
Předpokládaný čas konce: 24.00


Součástí vstupenkového balíčku č. 1
C 590 Kč • B+ 690 Kč • A 990 Kč