ZAHAJOVACÍ KONCERT – POCTA SMETANOVI

Čtvrtek 2. 7.
20.00 | Smetanův dům

RECITÁL PAVLA ČERNOCHA

Pátek 3. 7.
17.00 | Smetanův dům

BEDŘICH & FRYDERYK

Pátek 3. 7.
17.00 | Zámecké divadélko

CROSSOVER SUMMER NIGHT

Pátek 3. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří

MATTINATA S RADKEM BABORÁKEM

Sobota 4. 7.
11.00 | Salet v zámecké zahradě

BEDŘICH & FRYDERYK

Sobota 4. 7.
17.00 | Zámecké divadélko

4 SÓLA PRO PANA BACHA

Sobota 4. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří

MATTINATA S RADKEM BABORÁKEM

Neděle 5. 7.
11.00 | Salet v zámecké zahradě

MARTINŮ VOICES

Neděle 5. 7.
17.30 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

ČESKÁ SINFONIETTA

Neděle 5. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří

NOKTURNO VÁCLAVY KREJČÍ HOUSKOVÉ

Neděle 5. 7.
22.30 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

MATTINATA – SDRUŽENÍ HLUBOKÝCH ŽESŤŮ ČESKÉ FILHARMONIE

Pondělí 6. 7.
11.00 | Schodiště pod Regionálním muzeem

PAVEL ŠPORCL – KDE DOMOV MŮJ

Pondělí 6. 7.
11.00 | Zámecká jízdárna

COLLEGIUM 1704 – VOCE D’ALLIPRANDI

Pondělí 6. 7.
14.00 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

COLLEGIUM 1704 – VOCE D’ALLIPRANDI

Pondělí 6. 7.
17.30 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

PAVEL ŠPORCL – KDE DOMOV MŮJ

Pondělí 6. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří

DUŠE RANÉHO BAROKA

Úterý 7. 7.
17.00 | Zámecké divadélko

BELFIATO QUINTET

Úterý 7. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR

Středa 8. 7.
17.00 | Smetanův dům

DUŠE RANÉHO BAROKA

Středa 8. 7.
17.00 | Zámecké divadélko

JIŘÍ RAJNIŠ & WIHANOVO KVARTETO

Středa 8. 7.
20.00 | Zámecká jízdárna

CHRÁMOVÁ TOCCATA

Čtvrtek 9. 7.
17.00 | Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

MÁ PÍSEŇ ZAS MI LÁSKOU ZNÍ…

Čtvrtek 9. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří

VARHANNÍ NOKTURNO I.

Čtvrtek 9. 7.
22.30 | Zámecká kaple sv. Moniky a sv. Michaela

CHRÁMOVÁ TOCCATA

Pátek 10. 7.
17.00 | Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

ZPÍVANÝ A OZVUČENÝ ZEMĚPIS

Pátek 10. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří

VARHANNÍ NOKTURNO II.

Pátek 10. 7.
22.30 | Zámecká kaple sv. Moniky a sv. Michaela

MATTINATA S MARTINOU BAČOVOU A VILÉMEM VEVERKOU

Sobota 11. 7.
11.00 | Dvorek zámeckého pivovaru

HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKO V ZÁMECKÉM DIVADÉLKU

Sobota 11. 7.
17.00 | Zámecké divadélko

CHRÁMOVÁ TOCCATA

Sobota 11. 7.
17.00 | Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

PHILHARMONIA OCTET
OBRÁZKY Z VÝSTAVY

Sobota 11. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří

VARHANNÍ NOKTURNO III.

Sobota 11. 7.
22.30 | Zámecká kaple sv. Moniky a sv. Michaela

MATTINATA S MARTINOU BAČOVOU A VILÉMEM VEVERKOU

Neděle 12. 7.
11.00 | Dvorek zámeckého pivovaru

VELKÉ FINÁLE – ČTVERO ROČNÍCH DOB

Neděle 12. 7.
20.00 | Zámecké nádvoří