ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO *30

Neděle 14. 6.
14.30 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

 

Slavnostní koncert ke 30. výročí trvání Českého filharmonického sboru Brno.

Jacobus Handl-Gallus:
Lamentationes Jeremiae Prophetae č. 1 pro dva smíšené sbory
Bohuslav M. Černohorský:
Laudetur Jesus Christus
Anton Bruckner:
Duchovní moteta (výběr)
Antonín Dvořák:
Mše D-dur op. 86 „Lužanská“ pro smíšený sbor a varhany
Leoš Janáček:
Otčenáš pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany

Tomáš Kořínek – tenor
Pavla Kopecká – harfa
Martin Jakubíček – varhany
Český filharmonický sbor Brno
Dirigent Petr Fiala


Počet přestávek: 0
Předpokládaný čas konce: 15.50


C 190 Kč • B 290 Kč • A 490 Kč