Goldbergovské variace

Středa 19. 6.
20.00 | Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

 

Hudební formu sonát a partit pro sólové housle, resp. suit pro sólové violoncello dovedl Johann Sebastian Bach k naprosté dokonalosti. Neméně oblíbené Goldbergovské variace, původně určené pro klávesový nástroj, byly upraveny pro smyčcové trio v roce 1985 k 300. výročí narození barokního velikána Dmitrijem Sitkovetským

Johann Sebastian Bach:
Sonáta č. 1 g moll pro sólové housle BWV 1001
Suita č. 3 C dur pro sólové violoncello BWV 1009
Goldbergovské variace BWV 998
úprava pro smyčcové trio Dmitry Sitkovetsky

Roman Patočka – housle
Jakub Fišer – viola
Jiří Bárta – violoncello


Počet přestávek: 1
Předpokládaný čas konce: 22.00


C* 190 Kč • B 290 Kč • A 390 Kč
*místa se sníženou viditelností


Pomocí tohoto formuláře se můžete přihlásit nebo registrovat do prodejní sítě TICKETPORTAL a koupit si vstupenky online: