Bohuslav Martinů:
ŠPALÍČEK

Pondělí 29. 6.
17.30 | Zámecké nádvoří

 

Balet se zpěvy Špalíček, jedno z nejoblíbenějších děl Bohuslava Martinů, je volným pásmem pohádek, lidových her a říkadel, které skladatel čerpal mimo jiné ze sbírek Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, lidových sbírek a jarmarečního divadla evropského středověku. Nová inscenace hravého a pohádkového Špalíčku je určena především našim nejmladším divákům a jejich rodičům.

Sólisté, Sbor a Orchestr Národního divadla Praha
Kühnův dětský sbor
Sbormistr Jiří Chvála
Režie Petr Zuska
Dirigent Jaroslav Kyzlink


Ouvertura v zámecké jízdárně: 16.30
Počet přestávek: 1
Předpokládaný čas konce: 20.00


C 490 Kč • B 690 Kč • A 890 Kč
50% sleva pro děti do 15 let a studenty