Ludwig van Beethoven:
MŠE C DUR op. 86

Neděle 28. 6.
14.00 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

 

pro sóla, sbor a orchestr na latinský text liturgie.

Při tradiční děkovné bohoslužbě celebrované Mons. Tomášem Halíkem zaznějí mj. kompozice Antonína Rejchy (1770–1836) a Mše C dur Ludwiga van Beethovena z roku 1807

Daniela Straková-Šedrlová – soprán
Václava Krejčí Housková – mezzosoprán
Tomáš Kořínek – tenor
David Nykl – bas
Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko
komorní orchestr Czech Virtuosi
Dirigent, sbormistr Jaroslav Martinásek


Předpokládaný čas konce: 16.00


Přímý přenos do Festivalových zahrad


vstup volný