Jiří Pavlica: Missa Brevis

Neděle 30. 6.
14.00 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

 

Při tradiční děkovné bohoslužbě celebrované Mons. Tomášem Halíkem zaznějí skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha a Missa brevis Jiřího Pavlici

Lucie Vagenknechtová – soprán
Michael Skalický – baryton
Petr Jiříček – varhany
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl
Komorní filharmonie Pardubice
Dirigent Milan Motl


Počet přestávek: 0
Předpokládaný čas konce: 15.30


Vstup volný