Kühnův dětský sbor

Pěnice a slavíci v modrých stejnokrojích

Čas jako by pro Kühnův dětský sbor ani neexistoval. Soubor je vlastně věčně mladý. Mimoto jej už desetiletí řídí Jiří Chvála - i zde se čas zastavil. Působí to, jako by sbor oslavoval koloběh života a mladosti a sám získal věčnost.

Dětské produkce na Smetanově Litomyšli vždy spolehlivě přilákají mladé publikum. Stejně jako na dětských operách i dnes byl Smetanův dům naplněný mládeží. Kühnův dětský sbor své příznivce nezklamal a odměnil je vynikajícím výkonem.

Nejhlubší dojem zanechalo „Otvírání studánek“ Bohuslava Martinů, které do regionu bytostně patří. Sbor při něm doprovodil malý ansámbl dospělých spolu s barytonem (Jiří Hájek) a recitací (Josef Pejchal), dětská sóla ale patřila krásným hlasům dvou dívek ze sboru.

Sbor zápasí stejně jako Dětská opera Praha se zjevným nedostatkem chlapců. Možná umělecká činnost spojená se zpěvem neodpovídá genderovým nárokům, které mají dnešní rodiče na potomky mužského pohlaví. Nedostatek mužských hlasů ostatně pociťují víceméně všechny sbory, zpěv se asi opravdu neslučuje s dnešní představou o mužské identitě. Možná ale jen matky váhají, zda chtějí své chlapce opravdu vidět v obligátních, poněkud staromódních sborových uniformách.

Koncert měl obrovský a zasloužený úspěch, soubor rozhodně patří k našim předním tělesům ve svém oboru. A protože bylo krásné letní počasí, mohli mladí posluchači po koncertě jít mlsat zmrzlinu, když se byli s velkým zájmem podívali na start balónu z parku kolem Smetanova domu.

Šimon Voseček