Pořadatelské podmínky

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. Vstupenky

 • Prodej vstupenek bude zahájen 7. března 2018 v 10.00 hodin.
 • Od 28. února (10.00 hodin) do 6. března 2018 je možno zakoupit či rezervovat cenově zvýhodněné Vstupenkové balíčky.
 • Před zahájením předprodeje jsou v hledištích provedeny rezervace míst pro členy Klubu přátel a mecenášů Smetanovy Litomyšle, čestné hosty, reklamní partnery a sponzory. Nevyužité rezervace budou uvolněny do prodeje 5. května 2018.
 • Předprodej vstupenek zajišťuje prodejní síť TICKETPORTAL a předprodejní kancelář Smetanovy Litomyšle.
  Vstupenky je možno:
  • Zakoupit v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle nebo v prodejním místě Ticketportal (seznam prodejních míst).
  • Rezervovat/objednat on-line na Vstupenky
  • Zakoupit on-line na Vstupenky
   Po úhradě platební kartou (podrobný návod) budou vstupenky připraveny k vyzvednutí na kterémkoliv prodejním místě nebo zaslány poštou, zákazník si je však může vytisknout i sám (HOMEticket). V rámci jednoho on-line nákupu či rezervace lze zajistit maximálně 10 vstupenek na jeden pořad. Pro nákup či rezervace vstupenek on-line je třeba se zaregistrovat do systému www.ticketportal.cz. Doporučujeme provést registraci před zahájením předporodeje.
  • Rezervovat telefonicky v pracovních dnech od 9:00 do 17:00hod.(28. 2. a 7. 3. od 10.00 hodin) na tel. +420 461 616 070
 • Pro všechny rezervace platí:
  Rezervované vstupenky je možno do 3 kalendářních dnů zakoupit v kterémkoliv prodejním místě či si je nechat zaslat poštou. Pokud zákazník zvolí zaslání poštou, budou vstupenky odeslány doporučeně nejpozději do 10 dnů na dobírku nebo po uhrazení zálohové faktury. Po odeslání vstupenek již nelze provádět storno, měnit kategorii vstupenek nebo termín představení. Poštou je možno zaslat vstupenky nejpozději 3 dny před konáním pořadu.
  Do zahraničí jsou vstupenky zasílány poštou výhradně po uhrazení zálohové faktury, nelze zvolit doručení na dobírku.
  K ceně vstupenek zasílaných poštou budou připočítány expediční náklady 130 Kč.
 • V on-line systému je možno zvolit požadavek na zařazení do pořadníku náhradních rezervací ("Hlídací pes"). V případě uvolnění žádaných vstupenek bude prvnímu čekateli v pořadí vystavena automatická rezervace s platností 48 hodin, o níž bude informován e-mailem. Nebudou-li rezervované vstupenky do této lhůty zakoupeny, rezervace bude stornována a vstupenky nabídnuty dalšímu čekateli. Požadovat je možno maximálně 4 vstupenky na jeden pořad. 
 • Rezervované vstupenky je nutno zakoupit nejpozději 60 minut před začátkem pořadu. Nevyzvednuté vstupenky budou uvolněny do prodeje.
 • Zbylé vstupenky jsou v prodeji 60 minut před začátkem pořadu v místě jeho konání.
 • Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani se nevyměňují.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že se pořad zruší nebo je nedokončen z důvodů nepřízně počasí či jiné vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě zakoupení vstupenky. Expediční poplatek se nevrací.
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

2. Slevy, VIP vstupenky

 • Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50 % držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P. Průkaz je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání pořadu.
 • U vybraných pořadů je vyznačena možnost další slevy. Nárok na poskytnutou slevu je nutno prokázat při vstupu do hlediště.
 • Slevy nelze kombinovat.
 • Na některé pořady je možno zakoupit VIP vstupenky, v jejichž ceně je zahrnuto bezplatné občerstvení před konáním pořadu a o přestávkách ve VIP centru a přístup na raut. Podrobnější informace na tel. 461 612 575, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3. Přístup na akce festivalu

 • Návštěvník pořadu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a členů požární hlídky.
 • Během konání pořadů je přísně zakázáno pořizování zvukových a obrazových záznamů, a to i pro soukromou potřebu.
 • Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm.
 • Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
 • Na pořad festivalu nebude vpuštěn návštěvník pod vlivem alkoholických a psychotropních látek.
 • Vzhledem k charakteru akce a délce pořadů doporučuje pořadatel přístup pro děti až od věku deseti let.
 • V průběhu představení je zakázáno telefonovat. Návštěvník je povinen po dobu pořadu přepnout svůj mobilní telefon do tichého režimu.
 • Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým chováním nebo nerespektuje zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.
 • V průběhu představení je zakázáno kouřit. O přestávkách je možno kouřit jen ve vyhrazených prostorách.
 • Pořady na zámeckém nádvoří se konají v přírodním prostředí a mohou být ovlivněny počasím (chladno, déšť). Pořadatel festivalu doporučuje návštěvníkům vzít tyto vlivy v úvahu při volbě oblečení. Nádvoří je kryto zastřešením, program se za mírného deště nepřerušuje. Místa v okrajových částech hlediště nejsou zcela krytá a mohou na ně zalétávat dešťové kapky.
 • Vstup do hlediště je možný 1 hodinu před zahájením pořadu. Doporučujeme zaujmout své místo včas, nejpozději však 10 minut před začátkem. Po zahájení akce nebude přístup do hlediště povolen až do přestávky.

4. Všeobecná ustanovení

 • Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.
 • Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.
 • Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Smetanova Litomyšl, o.p.s. garantuje, že svěřená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely spojené s pořádáním festivalu Smetanova Litomyšl.
 • V době konání festivalu může dojít k omezení prohlídek na Státním zámku Litomyšl, je proto vhodné si prohlídku dohodnout předem na tel. 461 615 067.

Vážení návštěvníci Smetanovy Litomyšle, věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním napomůžete nerušenému průběhu festivalu. Děkujeme vám.