Mecenáši

Smetanova Litomyšl děkuje všem, kteří se podílejí na uskutečnění festivalu, tedy i všem členům Klubu přátel a mecenášů, kteří si Smetanovy Litomyšle váží natolik, že ji podpořili také finančně.

Děkujeme Platinovým mecenášům:

Heleně a Jürgenovi Hoffmeisterovým

Děkujeme Zlatým mecenášům:

Jitce Pantůčkové
Karlu Hrodkovi
Jiřině a Josefu Škrkoňovým
Marii a Olbramovi Zoubkovým
Alici Dickové
Blance a Tomáši Tichých
Františku Krychovi

Děkujeme Stříbrným mecenášům:

Miroslavu Lipavskému
Jiřímu Drašnarovi
Janu Glattovi
Janě Anně a Miroslavu Haškovým
Stanislavu Hájkovi
Dagmar Štyrské
Petru Grossovi
Janě a Ondřeji Pleskotovým
Evě a Jiřímu Olivovým
Pavlu Šámalovi
Jarmile a Františkovi Lambertovým
Aleně a Martinovi Formánkovým
Jaroslavu Vyroubalovi
Haně a Antonínovi Neubauerovým

Děkujeme Bronzovým mecenášům:

Janě a Zuzaně Mattlachovým
Marii Němcové
Markétě a Lukášovi Zrzavých
Petru Šťastnému
Karle a Janovi Langovým
Janu Koukolovi
Martinu Kubalovi
Zdeňku Hajžmanovi
Karlu Novotnému
Jaroslavě a Antonínovi Svojsíkovým
Jindře Novotné
Oldřichu Dostálovi
Jiřímu Pelcovi
Michalu Janouškovi
Radoslavě Novákové 
Josefu Veverkovi
Jiřímu Prokopovi 
Haně Hausknechtové
Haně Horákové
Evě a Renému Semotanovým
Jaroslavu Flachovi
Lence a Jiřímu Kotačovým
Haně a Pavlovi Charamzovým
Haně a Janovi Lustykovým
Miloslavě Kavanové
Tomáši Mrkvičkovi
Petru Vavřínovi
Petru Hlaváčkovi
Milanu Burešovi
Vladimíře Vaddé
Jiřímu Ulmanovi
Jaroslavu Vávrovi
Janě a Ladislavovi Židkovým
Evě a Pavlovi Doležalovým
Astrid a Haraldovi Vahlovým
Janě a Markovi Vavrečkovým

a dalším, kteří si nepřáli být jmenováni.