Parkování

V Litomyšli je dostatek dalších parkovacích ploch, které jsou v blízkosti zámku.

Během konání pořadů Smetanovy Litomyšle v areálu zámku jsou pro běžný provoz uzavřeny přilehlé části ulic Zámecká a Jiráskova a jsou využity jako neplacené festivalové parkoviště. Přednostně jsou zde parkovací místa rezervována pro držitele VIP karet. V Litomyšli je však dostatek dalších parkovacích ploch, které jsou v blízkosti zámku a nejsou ve večerních hodinách zpoplatněny.
Přehled parkovacích míst v Litomyšli