Festival zahájí prezident Václav Klaus

Nad 52. ročníkem Smetanovy Litomyšle převzali záštitu prezident Václav Klaus, ministr kultury Václav Riedlbauch a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Všichni se zúčastní zahajovacího koncertu 11. června a prezident České republiky Václav Klaus festival slavnostně zahájí. 

SANQUIS, nový mediální partner Smetanovy Litomyšle

Mezi mediální partnery Smetanovy Litomyšle přibyl měsíčník Sanquis. Časopis se původně zaměřoval na téma zdraví a zdravého životního stylu, v současnosti je však velká pozornost věnována umění všeho druhu a Sanquis si rychle vydobyl pověst kvalitního a prestižního časopisu pro milovníky kultury. Každý měsíc přináší na cca 150 graficky výpravně pojatých stranách čtivé články psané odborníky v daných oblastech. Dal by se tak označit jako "stoprocentně nebulvární" společenský časopis. Pokud si na stránkách www.sanquis.cz objednáte ukázkový výtisk zdarma, rozhodně nebudete litovat.

Jak se vám líbí nový televizní spot?

Také letos je hlavním mediálním partnerem Česká televize. V rámci partnerství budou vysílány propagační spoty na ČT1, ČT2 a na ČT24. Pro letošní kampaň vytvořila spot společnost KLUCIvespolek. Jak se Vám líbí?

spot 

Vzpomínka na Eduarda Hakena

Vzpomínka na Eduarda HakenaPři příležitosti 100. nedožitých narozenin pěvce Eduarda Hakena položili v pondělí 22. 3. 2010 kytici na jeho vyšehradský hrob ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna a místostarosta Litomyšle Vladimír Novotný. Eduard Haken zpíval již na prvním ročníku festivalu v roce 1949 (Dvě vdovy - Mumlal), během let zde pak vytvořil dlouhou řadu rolí a stal se jedním z nejčastěji obsazovaných sólistů vůbec. V letech normalizace svá festivalová účinkování spojoval s vystupováním v okolních kostelích, stal se "politicky nespolehlivým" a od roku 1981 do změny režimu v Litomyšli nemohl zpívat. Za svoje statečné postoje a za propagaci Smetanovy hudby byl v roce 1994 jmenován "čestným občanem města Litomyšle".