Záznam oratoria Mojžíš na ČT2 20. září!

Záznam oratoria Mojžíš z letošního 50. ročníku Smetanovy Litomyšle bude vysílán na programu ČT2 v sobotu 20. září v "prime time" od 20.00 hodin. Nastudování skladby, která byla objednána u soudobé skladatelky Sylvie Bodorové právě pro jubilejní ročník festivalu, bude zachyceno v dokumentárním filmu, který by měl být součástí pořadu. Uvidíme recitátory Otakara Brouska a Jana Šťastného, pěvce Gabrielu Beňačkovou, Ivana Kusnjera a Otokara Kleina, Kühnův dětský sbor, Pražský filharmonický sbor, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Malátem, důležitý part pro bicí nástroje byl svěřen Markétě Mazourové.