Varhaník Jaroslav Tůma ladil „formu”

Mnozí umělci jezdí do Litomyšle ještě před samotným festivalem, aby si vyzkoušeli akustiku koncertního místa, nástroj v daném prostředí a řadu dalších věcí. V červnu proto dorazil prof. Jaroslav Tůma, náš přední varhaník, který bude jedním z protagonistů letošní Smetanovy Litomyšle.

V zámecké kapli sv. Moniky a sv. Michaela jsou unikátní varhany přibližně z roku 17 40 od neznámého, zřejmě opočenského Mistra varhanáře. Na ty bude Jaroslav Tůma hrát výběr z časově adekvátní varhanní tvorby Johanna Sebastiana Bacha v seriálu Varhanní nokturna, která mohou diváci navštívit 9., 10. a 11. července. Z poněkud jiného těsta budou tři koncerty nazvané Chrámová toccata. Uskuteční se také 9., 10. a 11. července, ale v Kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže. Zatímco v kapli je sporý, ale nesmírně zajímavý nástroj s tzv. krátkou oktávou, zde jsou čtyřmanuálové varhany, které unesou i Toccaty Bachovy či Widorovy! Neméně se můžeme těšit na Biblické písně Antonína Dvořáka (Martin Bárta – baryton) a Kličkovu Fantazii na Smetanův Vyšehrad.