Festivalové filmové suity zaznívají i mimo Litomyšl

Ve středu 4. a ve čtvrtek 5. prosince 2019 se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze konaly dva koncerty, na nichž zazněly skladby, které měly premiéru na Smetanově Litomyšli.

 

fiserianaV první části byla na programu kromě Bokovy hudby k filmu Anděl Páně suita Ostře sledované postřižiny sestavená z hudby Jiřího Šusta (100. výročí narození) k pěti velmi oblíbeným filmům režiséra Jiřího Menzela, který byl na středečním koncertu osobně přítomen. Návštěvníci se tak mohli přenést do světa spisovatele Bohumila Hrabala (Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Slavnosti sněženek) a scénáristy Zdeňka Svěráka (Na samotě u lesa, resp. Vesničko má středisková). Vrcholem večerů, které navštívilo na 1800 posluchačů, byla více než padesátiminutová hudebně-obrazová báseň Sinfonia Fišeriana I., sestavená ze sedmi filmů, k nimž napsal hudbu Luboš Fišer (1935–1999). Po litomyšlské premiéře v roce 2015 (k nedožitým 80. narozeninám autora) byla skladba provedena již také na festivalech ve Zlíně, Českém Krumlově a Kroměříži.

 

Autorem obou suit je dramaturg Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský, hudební aranžmá je dílem Mirka Krebse, neboť původní „filmové“ partitury se většinou nedochovaly.

Na pražských koncertech vystoupil pořádající Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK, zpíval Kühnův smíšený sbor a sólistky Patricie Janečková a Taťána Roskovcová, provedení řídil dirigent Peter Vrábel. Výtěžek z benefičních koncertů podpořil program UNICEF Dobrý start do života. Skladby iniciované naším festivalem tak opět úspěšně obohatily český koncertní i společenský život. Dodejme, že pro rok 2021 připravujeme volné pokračování projektu v podobě suity Sinfonia Fišeriana II.