Sborový koncert na Smetanově náměstí

Bedřich Smetana se v Litomyšli narodil 2. března 1824, před 195 lety. V našem městě sice strávil jen prvních sedm roků, možná to však byla nejšťastnější léta jeho života, a také počátek jeho lásky k hudbě. Jako první syn se stal miláčkem celé rodiny a především tatínka. Často pobýval v jeho blízkosti a zhlédl se zejména ve hře na housle, kterou tatínek pěstoval v kvartetu s dalšími měšťany. Otec mu zakoupil malé housličky a synek ho při příležitosti jmenin v pěti letech odměnil tím, že mu zahrál part prvních houslí ve skladbě, kterou kvarteto s oblibou hrávalo. Později překvapil litomyšlskou veřejnost také svojí hrou na klavír a první skladbičkou.

Snad litomyšlské kulturní prostředí Smetanu ovlivnilo, každopádně však Smetana významně ovlivnil Litomyšl. Uznání Smetany jako nejrespektovanějšího hudebního skladatele již za jeho života bylo pro Litomyšl mocným impulsem pro hudební a celkově kulturní rozmach. Založen byl zpěvácký spolek Vlastimil, který spolu s Jednotou divadelních ochotníků, se studentským spolkem akademiků a později se sborem Spolku paní a dívek připravoval náročné hudební produkce, včetně nastudování oper Prodaná nevěsta (1876), Hubička (1882) a dalších.

Litomyšl je svojí kulturní tradicí pověstná dodnes a „Bedříšek“ si rozhodně zaslouží dostat od svého festivalu a vděčných Litomyšlanů ke 195. výročí narození dárek. Tím bude sborový koncert, který v neděli 16. června v 16.00 hodin uspořádáme u jeho pomníku na Smetanově náměstí. Uvede jej Pěvecké sdružení moravských učitelů, těleso, založené již v roce 1903, patřící k legendám sborového zpěvu v naší zemi. Svoje umění prezentovalo nejen na mnoha koncertech a soutěžích, ale také na četných nahrávkách, které byly mnohdy jakýmsi etalonem, vzorem a inspirací pro práci amatérských sborů. V Litomyšli se představí se sborovými skladbami Bedřicha Smetany, ale také Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka.

Přijďte si koncert poslechnout a společně tak předat dárek našemu slavnému rodákovi!