Co je dobré vědět

Ti, co jsou pravidelnými hosty Smetanovy Litomyšle, jistě vědí, jak to před a během festivalových pořadů chodí. Ovšem pro některé mohou být následující řádky užitečné, a navíc není špatné si rady před návštěvou zopakovat. Říká se přece: Opakování, matka moudrosti.

Místo konání pořadu se pro návštěvníky otevírá 60 minut před jeho začátkem. U vstupu je třeba předložit platnou vstupenku a pokud jste využili nějakou slevu, doložit na ni nárok. Průkazem zdravotně a tělesně postiženého, studentským průkazem, děti ve sporných případech např. pasem nebo jakoukoli oficiální průkazkou s fotografií. Pokud je na některý pořad poskytována sleva pro držitele platební nebo benefitní karty, je třeba předložit i tuto kartu. Z bezpečnostních důvodů vás u vstupu může očekávat kontrola. Do místa konání pořadu je zakázáno vnášet zbraně, výbušniny, hořlaviny a jakékoliv předměty, které jsou považovány za nebezpečné a mohou být použity jako zbraň. Do hlediště je také zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata a nádoby s výjimkou umělohmotných.

Před začátkem pořadu se můžete občerstvit u stánků, zakoupit si program, festivalový katalog, nosiče s nahrávkami, knihy, různé suvenýry, případně pláštěnku či deštník. Zdarma obdržíte aktuální vydání Festivalových novin, které si můžete číst již na svém místě. Své místo vyhledejte včas, obzvláště jste-li držiteli vstupenek do prostředních míst hlediště v zámeckém nádvoří (č. 15-40), kde jsou řady velmi dlouhé. Na nejvyšší čas k usazení na místo vás upozorní znělka v podobě prvních tónů České písně Bedřicha Smetany. Ta má tři části, po zaznění první by měli usednout diváci uprostřed, po druhé z krajních míst, po třetí se uzavírá vstup do hlediště. Od této chvíle není přístup do hlediště povolen a uvaděči vám nabídnou místo na stání v arkádách druhého patra zámku. Svá místa pak můžete obsadit až o přestávce. Především při letošním Slavnostním zahajovacím koncertu, který bude živě přenášet Česká televize, prosíme, abyste na svých místech byli opravdu včas.

Ačkoli budete vyzváni k vypnutí zvonění u svých mobilních telefonů, raději tak učiňte hned po příchodu do hlediště. Není snad trapnějšího okamžiku, než když vám zazvoní telefon a celé hlediště se na vás s opovržením (po právu!) otočí. Před začátkem pořadu a o přestávce můžete svůj mobil využít k přečtení informací, které poskytuje festivalová aplikace. Najdete v ní mimo jiné kompletní program a texty o skladbách, autorech a účinkujících. Během pořadu telefon žádným způsobem nepoužívejte, fotografování a nahrávání je zakázané, psaní SMS a surfování po internetu je nejen nespolečenské, ale bude světlem rušit vaše sousedy. Během pořadu je samozřejmě zakázáno také kouření a jakékoli vyrušování. Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým chováním nebo nerespektuje zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů, může být pořadateli vykázán z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.

Obzvláště během horkých dní se může některému divákovi udělat nevolno. Pořadatelé, hasiči i zdravotníci po celou dobu konání pořadu pozorně sledují hlediště a stačí tak jen zdvihnut ruku k jejich upozornění a přivolání rychlé pomoci.

O přestávkách se můžete protáhnout, jsou vám k dispozici stánky s občerstvením a velkokapacitní toalety. Při pořadech konaných v areálu zámku můžete za zvýhodněnou cenu navštívit Rodný byt Bedřicha Smetany. Na blížící se konec přestávky, která zpravidla trvá 20 minut, opět trojím uvedením upozorňuje festivalová znělka.

Častí návštěvníci koncertů klasické hudby vědí, že mezi větami cyklických skladeb se netleská. Někdy však ani oni neznají dokonale uváděnou skladbu a nevědí proto, která část probíhá a kolik vět ještě zbývá do konce. Na koncertech Smetanovy Litomyšle v zámeckém nádvoří proto bývá seznam vět s označením právě hrané zobrazen na LED panelu vedle pódia. Nespletete se však, když začnete tleskat až v okamžiku, kdy dirigent svěsí ruce a ukloní se orchestru, případně až se otočí tváří k publiku. Není kam spěchat, chvíle ticha po doznění skladby jen umocní zážitek z dobře provedeného díla. A pamatujte, že potlesk ve stoje není běžnou součástí každého pořadu. Nemá být zvyklostí, ale výrazem opravdu velmi mimořádné emoce, která vás ze sedadla sama vystřelí!