XV. Smetanova výtvarná Litomyšl

Letošní výtvarná Litomyšl vyznívá jako vzájemný dialog několika generací českých umělců posledních desetiletí nad tématy přírody, umění, inspirace, víry i smyslu lidského bytí. Převážná většina projektů se zaměřila na soudobé umění. Přesto nabízí tento ročník i několik výletů do minulosti a zároveň i výhled do budoucnosti českého výtvarného umění.

V zámeckém pivovaru představí galerista a kurátor David Železný Kruhy a čáry, výběr ze své soukromé sbírky. Výstava obsáhne zásadní jména českého poválečného abstraktního umění a představí díla Magdaleny Jetelové, Jiřího Hilmara, Aleše Veselého, Františka Kyncla, Jiřího Koláře, Vladimíra Kokolii a dalších. Nemá ambici mapovat všechny tendence české poválečné abstrakce, je spíše soukromým souborem a je zajímavou sondou do vkusu profesionálního sběratele umění.

V prostorách bývalé Augustovy tiskárny nahlédnete do budoucnosti českého výtvarného umění. V rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle totiž vyvrcholí roční stipendijní program uměleckého mentoringu pro mimořádně talentované děti Nadačního fondu Magdaleny Kožené MenART. Mentory malých nadějných umělců se staly významné osobnosti současné české výtvarné scény Milan Cais, Petr Nikl a Maxim Velčovský. Vedle prací studentů nabízí výstava MenART díla všech tří mentorů, která najdete nejen v prostorách bývalé Augustovy tiskárny, ale i na dalších místech ve městě. Rovněž samotný prostor tiskárny stojí za pozornost. Byl dlouhá léta nepřístupný a nyní nabízí jedinečnou příležitost k návštěvě ještě před kompletní rekonstrukcí.

Do dialogu s historií vstupuje současné umění v chrámu Nalezení sv. Kříže, který bývá každoročně obohacen o novou soudobou výtvarnou instalaci. Letos v tomto velkolepém barokním prostoru představí multimediální umělec Daniel Pešta projekt ExCitace. Najdete zde dvě nové významově provázané instalace, které odrážejí hlavní téma tvorby Daniela Pešty, a sice „předurčení lidského osudu genetickou výbavou a společenským statutem, a zároveň potenciál člověka povznést se a osvobodit se z něj směrem vzhůru do spirituální roviny bytí“. Videoart Kapka představuje virtuální Boží oko pod krůpějemi vody či snad slz, a v kryptě umístěný objekt Ježíš v plodové vodě, akusticky doprovázený ženským dechem, poukazuje na společný biologický původ nás všech.

Současným českým uměním se zabývá také Galerie Miroslava Kubíka, která v letošním roce představí obrazy, tapisérie a fotografie Zorky Ságlové.

Při procházkách kouzelnou Litomyšlí narazíte ve street Galerii Pakosta v Mariánské ulici na Organické stopy Petra Nikla. Jeho organické abstrakce si tak můžete dát do kontextu s dalšími jeho díly, vystavenými v rámci projektu MenART v Augustově tiskárně.

V Galerii Zdeněk Sklenář se seznámíte s Edicí 27 linií, kterou vydává galerie od počátku svého vzniku. V této edici najdete díla Václava Boštíka, Karla Malicha, Zdeňka Sýkory, Teodora Pištěka a mnoha dalších.

V další z litomyšlských soukromých galerií, Galerii Kroupa, nahlédnete více do historie a objevíte díla českého expresionismu.

Městská galerie vás zve do světa Josefa Portmana, světa krásných knih a umění. Mánie Josefa Portmana, velkoryse koncipovaná výstava, se zaměřuje na životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, učitele, knihovníka, tiskaře, bibliofila a sběratele Josefa Portmana, který celý svůj život zasvětil krásným knihám a symbolistickému a dekadentnímu umění.

Ještě blíže Josefu Portmanovi se ocitnete v Portmoneu, jeho rodinném domě s expresivními malbami jeho přítele Josefa Váchala. V Portmoneu můžete navštívit také aktuální výstavu Cestopisák Josefa Váchala.

Kvalitní soudobé výtvarné umění u nás expanduje i do okolních obcí, kde v posledních letech vznikají nové galerijní prostory, které stojí za pozornost nejenom díky svému výstavnímu programu, ale i jako pozoruhodné architektonické objekty. Příkladem je White Gallery v Osíku u Litomyšle, jejíž architektura je v jedinečném dialogu s okolní krajinou. Proto i letošní výstavní projekt Prolínání uvádí jako svůj hlavní inspirační zdroj přírodu. „Přírodu jako nevyčerpatelný zdroj okouzlení, ale i jako nezkrotnou divočinu, která člověka pudí, aby si ji podmanil a pokořil ji.“ S tímto kurátorským záměrem zde najdete výběr děl Petra Dejmka, Bedřicha Dlouhého, Ludmily Jandové, Miroslava Kovala, Jakuba Nepraše, Daniela Pešty a mnoha dalších.

Za pozornost stojí také jedinečný objekt Kulturáku ARCHA v nedaleké Lubné. V rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle zde bude vystaven přípravný model Entropy, jednoho z nejznámějších děl Davida Černého.

Při cestách po okolí Litomyšle zavítejte také do Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži, jejíž dramaturgie se zabývá zejména přírodními, ekologickými a humanistickými tématy. V době festivalu zde najdete dovoz z Japanu Radky a Stanislava Müllerových.

Kromě výletů za výtvarným uměním do okolí Litomyšle doporučujeme také návštěvu Východočeské Galerie v Pardubicích, Regionálního muzea v Litomyšli a litomyšlských stálých expozic, zejména Městské obrazárny ve druhém patře zámku, kterou tvoří výběr více než 150 nejcennějších obrazů ze sbírky Městské galerie Litomyšl, zaměřené na umění 19. a 20. století. Najdete zde mimo jiné práce Josefa Čapka, Emila Filly, Jana Zrzavého, Františka Tichého, Julia Mařáka, Maxe Švabinského, Olbrama Zoubka či Václava Boštíka. Nezapomeňte také na zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka a interiér kostela Nalezení sv. Kříže se světelnou sakrální instalací Václava Ciglera a Michala Motyčky. Chrám je návštěvníkům festivalu přístupný až do večerních hodin.

Přijměte tedy naše pozvání do výtvarné Litomyšle. Udělejte si čas a navštivte rozmanité instalace, které vám nabízí bohatý program patnácté Smetanovy výtvarné Litomyšle. Všech 26 výstavních projektů a stálých expozic najdete na www.vytvarnalitomysl.cz.