Libuše v historii festivalu

Smetanova opera Libuše je dílo, které je určeno především pro slavnostní příležitosti, a také dnes je v Národním divadle uváděno pouze ve významné dny a o státních svátcích. Smetanově Litomyšli se dostalo cti, že v roce jejího 60. ročníku a 100. výročí založení republiky, bude v premiérovém zpracování znít 4. července právě na festivalu.

Na Smetanově Litomyšli byla Libuše poprvé uvedena v roce 1959. Již při přípravách v roce 1958 bylo ve výboru rozhodnuto pozvat prezidenta republiky a hlavní den oslav s jeho přítomností spojit s velkou lidovou manifestací. Musel se proto najít větší prostor, než byla zámecká zahrada. Po předběžných dlouhých úvahách bylo určeno prostranství za nemocnicí v zahradnictví zvaném „Řetízek”. Na programu byla Smetanova díla: Libuše, Prodaná nevěsta a Braniboři v Čechách. První změnou bylo oznámení, že prezident republiky nepřijede. O další změny se postaralo počasí. Déšť natolik rozmočil louku Řetízku a naplnil prohlubně vodou, že již dva dny před představením bylo jasné, že zde nepůjde 3. července hrát plánovanou Libuši. Národní divadlo se však uvolilo provést zahajovací představení v aukční hale. Byl jím však původně vůbec neplánovaný Dalibor. Večer se hrála ve druhém nádvoří zámku opera Braniboři v Čechách. V neděli dopoledne se konala Krajská slavnost písní a tanců. Hlavním vyvrcholením měla být nedělní krajská manifestace pracujících. Mírová manifestace na Řetízku skončila uvedením slavnostní Smetanovy opery Libuše, ačkoliv byla plánována Prodaná nevěsta. Diváci vyslechli Libušino proroctví, v němž se Marie Podvalová opět vypjala k jednomu ze svých nejlepších výkonů.

Dalšího provedení na Smetanově Litomyšli se Libuše dočkala v roce 1961. Prvním představením 7. července, při kterém bylo vzpomenuto 110. výročí narození A. Jiráska, byla právě slavnostní Smetanova opera. Zvláštního ocenění zasluhoval výkon Naděždy Kniplové jako Libuše, ještě sice ne dost uvolněný, ale přesvědčivý, monumentální krásou hlasu i vznosnou postavou. Ovace obecenstva této pěvkyni byly oprávněné.

Libuše se hrála i v roce 1963. Již ve čtvrtek 4. července dopoledne přijelo vlakem 29 členů techniky a 6. července v sobotu zvláštním vlakem asi 280 členů Národního divadla, které přivítali členové festivalového výboru. Odpoledne oznámily slavnostní fanfáry z Libuše zahájení operního festivalu Smetanova Litomyšl. Večer byla provedena Libuše, která nenechala nikoho na pochybách, jakého výkonu je kolektiv Národního divadla schopen. V hlavních rolích vystoupili přední sólisté Marie Podvalová jako Libuše, Milada Šubrtová a Marta Krásová jako Krasava a Radmila, Teodor Šrubař jako Přemysl, Zdeněk Otava a Beno Blachut jako Chrudoš a Šťáhlav. Dirigoval Josef Bartl, režii měl Ladislav Boháč, scénu navrhoval Josef Svoboda. Od obrazu k obrazu rostl obdiv v hledišti, a když v nádherné přírodní scenérii zámeckého parku doznělo Libušino proroctví, strhly se bouřlivé ovace. Bylo zjevné, že představení Libuše v takovémto provedení bylo vskutku jedním z vrcholných zážitků v Litomyšli vůbec.
Následovala dlouhá léta čekání, až přišel rok 1984. V listopadu 1983 se slavnostně otevíralo Národní divadlo po rekonstrukci Smetanovou Libuší. A právě tuto inscenaci přivezla Praha na Smetanovu Litomyšl v roce 1984. Hrála se 22. června, dirigoval Zdeněk Košler, režii měl Karel Jernek.

Uvedena byla také v osmičkových letech 1998 a 2008. V osmadevadesátém, přesně 27. června, se Holdu u pomníku Bedřicha Smetany, opery Libuše a slavnostního večera ve Smetanově domě zúčastnili pozvaní přední pěvci minulosti – Ivo Žídek, Václav Zítek, Milada Šubrtová, Marcela Machotková, Anna Barová, Václav Halíř a další. Libuše v amfiteátru byla kvůli dešti sice krátce přerušena, ale před zaplněným hledištěm se nakonec dohrála. Režíroval Petr Novotný, dirigoval Oliver Dohnányi. Hvězdou představení byla Eva Urbanová v titulní úloze. V roce 2008 se konal jubilejní 50. ročník Smetanovy Litomyšle. Oslava kulatého jubilea byla hlavním tématem ročníku – dramaturgie byla zaměřena slavnostně, smetanovsky a operně. Již Bedřich Smetana určil provádění Libuše pro obzvláště slavnostní příležitosti, není tedy divu, že tato jeho opera s Evou Urbanovou v titulní roli a souborem opery pražského Národního divadla 18. června 50. ročník festivalu zahájila.

„Jsme nesmírně rádi, že Národní divadlo akceptovalo náš požadavek uvést na 60. ročníku Smetanovy Litomyšle premiéru Libuše. Je to čest a uznání pro festival. Druhé uvedení se uskuteční v Praze,“ uvádí umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský. Libuše není jen vrcholnou slavnostní operou, nýbrž představuje také významný symbol české národní kultury.