Veřejná generálka Prodané nevěsty

Protože zájem o vstupenky na novou inscenaci Prodané nevěsty dalece přesáhl kapacitní možnosti hlediště, dohodli se pořadatelé s realizačním týmem Národního divadla na zpřístupnění generální zkoušky zájemcům.

Protože zájem o vstupenky na novou inscenaci Prodané nevěsty dalece přesáhl kapacitní možnosti hlediště, dohodli se pořadatelé s realizačním týmem Národního divadla na zpřístupnění generální zkoušky zájemcům. Kostýmovaná generální zkouška připravované inscenace opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, konaná ve čtvrtek 19. června od 21 hodin, bude přístupná po uhrazení symbolického vstupného 100 Kč za dospělého a 50 Kč za dítě či studenta. Diváci zhlédnou prakticky plnohodnotné představení, mohou však zároveň pozorovat práci režisérky a inscenátorů. Režisérka Magdalena Švecová může zkoušku kdykoli přerušit a některý výstup zopakovat.

Rezervace a nákup vstupenek