Předběžný program 51. ročníku zveřejněn

Na brněnském veletrhu GO´09 a Regiontour byl poprvé zveřejněn výběr z pořadů letošního 51. ročníku Smetanovy Litomyšle. Oficiální verze konečného programu bude k dispozici od 16. února.

Po jubilejním 50. ročníku Smetanovy Litomyšle v roce 2008 bude také 51. ročník 2009 slavnostní, uskuteční se přesně 60 let od konání první Smetanovy Litomyšle v roce 1949.

V letošním roce uplyne šedesát let od vzniku hudebního festivalu, připomeneme 185. výročí narození Bedřicha Smetany, 125 let od jeho úmrtí. Litomyšl bude v roce 2009 slavit 750 let od povýšení na město, 10 let od zápisu na seznam UNESCO, navíc se operní festival bude konat v období ukončení předsednictví České republiky Radě Evropské unie. To vše musí dramaturgie reflektovat. Smetanova Litomyšl bude probíhat nepřetržitě po dobu 25 dní od 12. června do 6. července 2009, uskuteční se třicítka pořadů a půjde tak o historicky nejrozsáhlejší přehlídku programů, které pokrývají širokou škálu formovou, žánrovou i slohovou. V operní řadě se návštěvníci mohou těšit na Smetanova Dalibora, který před šedesáti lety festivalovou tradici zahajoval. Nynější provedení bude premiérou inscenace Národního divadla moravskoslezského Ostrava. Národní divadlo z Prahy připravuje pro naprosto originální provedení, konané současně v zahradním amfiteátru i ve II. nádvoří zámku, Dvořákovu Rusalku s Dagmar Peckovou v dvojroli Ježibaby a Cizí kněžny. V autentickém prostředí Smetanova domu, v místě konání politického procesu se studenty litomyšlského gymnázia v roce 1950, bude provedena opera Zítra se bude... o procesu s Miladou Horákovou soudobého českého skladatele Aleše Březiny. Opera světová bude zastoupena festivalovou premiérou Pucciniho Madama Butterfly. Lahůdkou pro milovníky operního zpěvu bude další pořad z cyklu Hvězdy operního nebe, kdy se v závěrečném slavnostním galakoncertu představí vynikající německá sopranistka Annette Dasch. Další mimořádnou událostí bude koncert árií, ansámblů a sborů české i světové opery, který v rámci šedesátileté spolupráce Smetanově Litomyšli věnuje Národní divadlo Praha. Nejmenším budou určeny dvě opery dětské, Broučci Václava Trojana a úplná novinka, Kocour v botách Jiřího Temla. Podobně, zvláště pro rodiče s dětmi, je zacílena premiéra pořadu Jiřího Pavlici Studánko, rubínko, v němž vedle Hradišťanu vystoupí řada dětských interpretů se svými rodiči i prarodiči. Tradičně je bohatá nabídka oratorní řady: na externím koncertu v Chrudimi bude provedeno monumentální oratorium Mesiáš G.F. Händela, připomínkou 70. výročí vypuknutí II. světové války je provedení Verdiho Requiem se 160 členným sborem z amerického Colorada. Do programu je opětovně zařazena Bernsteinova 3. symfonie Kaddish, jejíž provedení v roce 2008 zhatila živelná pohroma, pozoruhodnou uměleckou událostí bude dozajista světová premiéra oratoria Zuzany Lapčíkové Orbis Pictus o díle „učitele národů" Jana Amose Komenského. Pro milovníky hudby především symfonické budou určeny dva významné pořady: 51. ročník zahájí 12. června Szellova orchestrální úprava kvartetu Z mého života Bedřicha Smetany, na programu zahajovacího koncertu bude též „Italská" symfonie č. 4 Mendelssohna-Bartholdyho, cyklus písní Kouzelné noci jubilanta Bohuslava Martinů a Haydnův Koncert pro trubku a orchestr Es dur. Další slavnostní koncert je připravován na ukončení českého předsednictví Evropské unii; předsednictví po České republice převezme Švédsko, země, jež sehrála v životě litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany významnou roli. Proto bude v koncertu Smetanovu Mou vlast a vlastní kompozici Symfonie řídit švédský královský kapelník Leif Segerstam a symbolickou štafetu kulturních doprovodných akcí předsednictví zde předá český ministr kultury své švédské kolegyni.
Toto zdaleka není výčet úplný, v programu bude řada koncertů staré hudby, hudby komorní, dokonce i velké činoherní představení. Externí koncerty budou kromě zmíněné Chrudimi i ve Svitavách a v Poličce, festival volně doprovodí i výstava monumentálních plastik sochaře Aleše Veselého, rozmístěných po celé Litomyšli.
Podrobný program bude zveřejněn 16. února, vstupenky se začnou prodávat opět první březnovou středu, tentokrát novým rezervačním systémem s větším počtem prodejních míst.