Místa konání

Zámecké nádvoří

Smetanův dům

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

Zámecká jízdárna

Zámek Nové Hrady

Zámecké nádvoří

mista zamecke nadvoriNádherný zámek, který nechal v letech 1568–1581 postavit Vratislav z Pernštejna pro svoji manželku Marii Manrique de Lara, jakoby stavitel Giovanni Battista Aostalli de Sala předurčil k pořádání koncertů. Vnitřní zámecké nádvoří totiž opatřil nejen otevřenými arkádami, připomínajícími divadelní lóže, ale zejména vynikající akustikou. Když se pak v zámeckém pivovaru narodil hudební skladatel Bedřich Smetana, nemohlo být pochyb, že hudba je pro toto místo osudem. Festival Smetanova Litomyšl v zámeckém nádvoří pořádá koncerty a představení od svého počátku, první zde zazněla Smetanova opera Dalibor v roce 1949. Od toho samého roku se však datuje také touha pořadatelů i návštěvníků po možnosti nádvoří zastřešit za nepřízně počasí. To se podařilo až v roce 1998 a nyní se na období konání festivalu do nádvoří montuje unikátní výsuvná konstrukce, která splňuje zadání: za pěkného počasí koncert pod hvězdnou oblohou, za deště v zastřešeném sále. Jedinečná atmosféra, dostatečný komfort a skvělá akustika tvoří dokonalé zázemí pro umělecké výkony.

Jeviště má šířku 18m a hloubku podle potřeby 8, 10 nebo 12m. V závislosti na instalované hloubce a typu pořadu se mění i kapacita hlediště. To je tvořeno zvýšenou tribunou (zvýšení od 8. řady) a variabilními řadami před jevištěm. V maximální variantě pro koncert s malým obsazením účinkujících může mít až 1334 míst pro diváky. Akustika nádvoří však více vyhovuje koncertům s velkým orchestrem, kdy je pódium hlubší a nestaví se řada 1A a 1B. Tehdy je kapacita 1274 míst. Při oratoriích s velkým orchestrem a sborem je potřeba ještě více místa na pódiu a v hledišti se vynechávají i řady 3. a 4., kapacita se snižuje na 1186 míst. Při operách je orchestr umístěný před pódiem, nemohou se proto stavět řady 3. až 7. a kapacita je 1047 míst. Opery s rozměrnou scénou a velkou výpravou pak vyžadují až dvanáctimetrové jeviště a hlediště tvoří jen zvýšená tribuna, která začíná 8. řadou, kapacita je 975 míst. Všechny uvedené kapacity zahrnují 4 místa pro invalidní vozíky a 4 místa pro jejich doprovod.

V celém hledišti je výborný poslech i výhled, nicméně podle kvality jsou vytvořeny čtyři sektory. Nejlepší A zahrnuje místa ve středu zvýšené tribuny, sektor B+ jej obklopuje a okrajová místa patří do sektoru C. Nezvýšená část hlediště mezi tribunou a jevištěm je variabilní, ve středu je sektor B a okraje včetně předních řad tvoří opět C. Arkády v prvním patře jsou využívány pro VIP hosty a nejsou běžně v prodeji.   

plánky

Smetanův dům

mista smetanuv dumNa místě, kde stával letohrádek Karlov, v jehož sále poprvé koncertoval maličký Bedřich Smetana, byl v letech 1903-1905 vystavěn Smetanův dům. Mistrovské dílo novorenesanční architektury s již secesními prvky podle plánů J. Šuly, V. Šulce a J. Velfíka postavil J. Kreml, vnější plastickou výzdobu provedli A. Popp a O. Walter. Honosnému vnějšku odpovídá bohatá vnitřní výzdoba. Velký a malý sál i další prostory vyzdobili Rudolf Hamršmíd a A. Kulhánek, oponu namaloval František Urban. Smetanův dům byl slavnostně otevřen 11. června 1905 ochotnickým představením opery Dalibor za účasti významných osobností, mimo jiné ředitele Národního divadla F. A. Šubrta nebo spisovatele Aloise Jiráska. Od té doby plní Smetanův dům funkci kulturního centra, konají se zde koncerty, divadelní představení, plesy i společenská setkání, je také základnou pro mnohé litomyšlské spolky, sbory a ochotnické soubory. Velký sál bývá využíván i pro pořady festivalu Smetanova Litomyšl, zejména pro komorní koncerty, ale i pro divadelní představení s hudební tematikou, která jsou častou součástí festivalové dramaturgie. 

Kapacita sálu  i s balkony je 487 míst na sezení + prostor pro umístění dvou invalidních vozíků. Hlediště v postupně zvýšených řadách je rozděleno na tři sektory podle vzdálenosti od jeviště, na všech místech však je dobrá viditelnost i slyšitelnost. 

plánky

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

mista nalezeni sv krizeStavbu monumentálního kostela Nalezení sv. Kříže pro řád piaristů objednal majitel litomyšlského panství hrabě František Václav z Trauttmansdorffu. Autorem projektu a prvním stavitelem chrámu byl od roku 1714 významný barokní architekt Giovanni Battista Alliprandi, po jeho smrti dokončoval stavbu do roku 1722 František Maxmilián Kaňka. Na výzdobě chrámu se podílela řada významných barokních umělců, ovšem interiér značně utrpěl při opakovaných požárech. Ve dvacátém století kostel zchátral, socialistické zřízení nevěnovalo církevním objektům pozornost a bez potřebných oprav a údržby se piaristický chrám dostal do havarijního stavu. V roce 1972 byl pro veřejnost uzavřen a na své otevření čekal dlouhých čtyřicet dva let. V roce 2010 byla započata velkorysá rekonstrukce, financovaná z integrovaného operačního programu Evropské unie a chrám byl znovu vysvěcen kardinálem Miloslavem Vlkem v rámci slavné festivalové mše v roce 2014. Barokní výzdobu doplnila umělecká díla současného výtvarníka Václava Ciglera a expozice církevních děl ze sbírek diecézního muzea. Piaristický chrám je výraznou dominantou Litomyšle. Jeho navrácení do života města přineslo možnosti jeho využívání nejen k sakrálním účelům, ale i pro pořádání koncertů a dalších kulturních akcí.

Při pořadech Smetanovy Litomyšle je v chrámu vytvořeno hlediště pro 580 osob a dva vozíky. Kostel je charakteristický dlouhým dozvukem, pořadatelé se v něm snaží uvádět pořady, jímž tento typ akustiky vyhovuje. Poslech v chrámové lodi však není všude stejný, sektor C s obecně horší kvalitou je výrazně levnější,  v sektoru B a A nejsou sedadla číslovaná a je třeba vyhledat místo, které posluchači nejvíce vyhovuje. Doporučujeme proto si místo vybrat s co největším časovým předstihem.  

plánky

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

mista povyseni sv krizeKostel Povýšení sv. Kříže byl dostavěn v roce 1378 jako součást augustiniánského kláštera. Ten byl založen tehdejším litomyšlským biskupem Janem ze Středy, vzdělaným kancléřem Karla IV. Klášter byl pobořen husity a zanikl, kostel byl poničen nejen husity, ale i mnoha požáry, které vzhledem k husté zástavbě sužovaly celou Litomyšl. Opravy znamenaly mísení stylů, gotickou podobu si dodnes zachovala především kaple sv. Josefa na jižní straně presbytáře. Velká část vybavení kostela je barokní ze druhé poloviny 18. století. Na konci 19. století byl kostel v několika etapách částečně regotizován, a získal tak v hlavních rysech svou dnešní podobu, novogotická je i část dnešního mobiliáře. Význam chrámu byl potvrzen, když při něm byla v roce 1994 – při příležitosti 650. výročí vzniku litomyšlského biskupství – založena kolegiátní kapitula. V květnu 2000 byly vysvěceny nové varhany, postavené firmou Vladimír Grygar – Varhany Prostějov. Jeden z největších nástrojů ve východních Čechách je koncipován tak, aby umožňoval interpretaci hudby všech stylových období. Během konání pořadů festivalu Smetanova Litomyšl jej již vyzkoušeli mnozí přední varhaníci. 

Při varhanních koncertech může být pro diváky využit celý prostor chrámové lodi i presbytáře, kapacita tak je 480 osob + 2 vozíky. U koncertů, při nichž účinkující vystupují v presbytáři, se kapacita přiměřeně snižuje. Akustika je v celém chrámu dobrá, ze všech míst však není ideální výhled. Místa se sníženým až minimálním výhledem v sektoru C mají výrazně nižší cenu. Sedadla nejsou číslovaná, doporučujeme vybrat si své místo v co největším časovém předstihu.

plánky

Zámecká jízdárna

mista zamecka jizdarnaKomfortní prostor pro výcvik ušlechtilých koní se ve dvacátém století stal chlévem, skladištěm, dílnou a teprve v sedmdesátých letech získal kulturní využití. Opraven byl se záměrem vytvoření náhradního místa pro přenesení festivalových pořadů z nádvoří zámku v případě nepříznivého počasí. Tomu však nevyhovoval kapacitou a zejména akustikou, takže byl využíván nejčastěji jako výstavní galerie. Svoji současnou podobu získal v rámci projektu „Revitalizace zámeckého návrší“ v roce 2013. Architekti Jan Šépka, Tomáš Hradečný a Petr Hájek vyřešili akustiku důmyslným technickým zařízením, umožňujícím proměňovat délku dozvuku podle potřeby. Do prostoru vestavěli posuvné jeviště, jeho umístěním je možno měnit kapacitu a z velkého sálu vytvořit komorní prostředí. Variabilita a multifunkčnost tak jsou hlavní atributy, tím dalším je originalita výtvarného konceptu. Jako materiál pro veškeré vybavení je použit laminát, skleněná rohož zalitá v pryskyřici s jantarovou barvou. Průsvitnost jej odhmotňuje, vytváří zajímavé světelné efekty, objektům zároveň ubírá dominanci a ty pak vytvářejí výtečnou kulisu výstavám a nejrůznějším kulturním akcím. Smetanova Litomyšl získala ideální prostor pro pořádání koncertů alternativního charakteru, pro komorní koncerty a přednáškový sál pro oblíbené ouvertury - lektorské úvody festivalových pořadů.

Pro koncerty je kapacita až 480 míst + dva vozíky. Hlediště bez zvýšení řad je rozděleno do 3 sektorů podle vzdálenosti od pódia. Sedadla nejsou číslována a doporučujeme proto vybrat si svá místa s co největším časovým předstihem.  

plánky

Zámek Nové Hrady

mista nove hradyAsi 15 km od Litomyšle v malebné krajině stojí rokokový zámeček Nové Hrady. Vystavěl jej v letech 1774–1777 hrabě Jean-Antoin Harbuval de Chamaré podle návrhu tyrolského architekta Josefa Jägra ve stylu francouzských letních sídel. Během dalších let byl dokončen celý rozsáhlý areál, který se v původní podobě dochoval dodnes. Zahrnuje ornamentálně řešený park, zahradu s kruhovým altánem a velkým špýcharem, řadu hospodářských budov a drobné objekty jsou i v širokém okolí. Zámek ve dvacátém století značně zchátral a v zuboženém stavu jej v roce 1997 od restituentů zakoupili manželé Magda a Petr Kučerovi. S neuvěřitelným nasazením celé rodiny se jim podařilo během relativně krátké doby zámku navrátit bývalou krásu „českých Versailles”. Dokázali zámek i celý areál naplnit činností a atraktivními expozicemi, přivést do něj návštěvníky. S vizí vysadili keře podle vzoru přírodních barokních divadel a po letech růstu do vysněné podoby divadlo nabídli k využití festivalu Smetanova Litomyšl. Od roku 2012 zde festival pořádá letní stagionu s několikadenním uváděním speciálně nastudovaných inscenací oper barokních autorů. Večer v Nových Hradech vždy zahrnuje i prohlídku expozic, ukázky dobové zábavy a občerstvení. Exkluzivnímu pocitu opravdové návštěvy vybraných hostů na zámecké slavnosti u majitelů panství přispívá malá kapacita, jednoho představení se může zúčastnit maximálně 150 osob. Pro ně jsou připravena nečíslovaná místa nejen v přírodním divadle, ale i v divadle na půdě špýcharu, kde se představení koná za nepříznivého počasí. Vzhledem k tomu, že sem je třeba vystoupat po několikerém schodišti, a také v zahradách se návštěvníci pohybují po nezpevněných a nepříliš osvětlených cestách, není návštěva vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí.