Děkujeme mecenášům

Smetanova Litomyšl děkuje všem, kteří se podílejí na uskutečnění festivalu, tedy i všem členům Klubu přátel a mecenášů, kteří si Smetanovy Litomyšle váží natolik, že ji podpořili také finančně.

Děkujeme Platinovým mecenášům:

Heleně a Jürgenovi Hoffmeisterovým

Děkujeme Zlatým mecenášům:

Jitce Pantůčkové
Karlu Hrodkovi
Jiřině a Josefu Škrkoňovým
Alici Dickové
Blance a Tomáši Tichých

Děkujeme Stříbrným mecenášům:

Miroslavu Lipavskému
Karle a Janovi Langovým
Evě a Jiřímu Olivovým
Jiřímu Drašnarovi
Janu Glattovi
Janě Anně a Miroslavu Haškovým
Stanislavu Hájkovi
Dagmar Štyrské
Petru Grossovi
Aleně a Martinovi Formánkovým
Jaroslavu Vyroubalovi
Zdeňku Hajžmanovi
Marii Zoubkové
Jiřímu Prokopovi

Martinu Kubalovi
Haně a Antonínovi Neubauerovým

Děkujeme Bronzovým mecenášům:

Janě a Zuzaně Mattlachovým
Marii Němcové
Markétě a Lukášovi Zrzavých
Radoslavě Novákové
Petru Šťastnému
Ivě a Bohuslavu Koubovým
Petru Vavřínovi
Astrid a Haraldovi Vahlovým
Janu Koukolovi
Karlu Novotnému
Jaroslavě a Antonínovi Svojsíkovým
Jindře Novotné
Oldřichu Dostálovi
Josefu Zítkovi
Jiřímu Venclovi
Jiřímu Pelcovi
Michalu Janouškovi
Josefu Veverkovi
Haně Hausknechtové
Haně Horákové
Evě a Renému Semotanovým
Jaroslavu Flachovi
Lence a Jiřímu Kotačovým
Haně a Pavlovi Charamzovým
Haně a Janovi Lustykovým
Miloslavě Kavanové
Tomáši Mrkvičkovi
Petru Hlaváčkovi
Milanu Burešovi
Vladimíře Vaddé
Jiřímu Ulmanovi
Jaroslavu Vávrovi
Janě a Ladislavovi Židkovým
Evě a Pavlovi Doležalovým
Janě a Markovi Vavrečkovým
Marcele Růzhové
Marii a Vítězslavu Duspivovým
Miloslavu Zábojníkovi
Aleně Šmahelové
Pavlu Šámalovi
Tomáši Bystřickému
Kristině Hasoňové
Haně a Petru Svačinovým
Aleši Zlámalovi
Václavu Myslíkovi

a dalším, kteří si nepřáli být jmenováni.