Smetanova Litomyšl 1955

Přípravy Smetanovy Litomyšle roku 1955 probíhaly s obavami a pochybnostmi. Vyskytly se problémy, které stály v cestě tradičnímu, již navyklému průběhu oslav. Pražské Národní divadlo hostovalo v Sovětském svazu a mělo se vrátit až těsně před zahájením festivalu. Do Litomyšle však nemohlo přijet, protože muselo hrát v Praze pro účastníky 1. celostátní spartakiády.

Od roku 1949 se považovalo za samozřejmost, že při Smetanově Litomyšli účinkuje opera Národního divadla z Prahy, jen v roce 1951 to byla činohra Národního divadla u příležitosti Jiráskových oslav. Situace se musela řešit. Dobré nápady bývají anonymní a ani v tomto případě se dost dobře neví, kdo upozornil na Národné divadlo v Bratislavě. Situace byla usnadněna tím, že soubor Národného divadla z Bratislavy měl hrát v Praze od 21. června až do návratu pražského Národního divadla a na zpáteční cestě do Bratislavy mohl soubor odbočit do Litomyšle.

Někteří členové výboru pomýšleli na to, uvést v Litomyšli nové opery, se kterými mělo Národné divadlo vystupovat v Praze - Suchoňovu Krútňavu a Cikkerova Jánošíka. Zdeněk Nejedlý se vyjádřil pro zachování zásady, aby festival patřil vždy výhradně operám Smetanovým.

Příprava festivalu se neobešla bez potíží a bez pochyb. Velkou překážkou návštěvnosti bylo současné konání velkolepě připravované celostátní spartakiády. Schůze přípravného výboru se také zabývala tím, jak překonat nedůvěru obecenstva k výkonům slovenských umělců asi v tom smyslu, že kdo viděl Prodanou nevěstu a Hubičku od pražského Národního divadla, nebude si prý chtít „kazit dojem". Přípravné práce probíhaly v nejtěsnější souhře výboru se členy Národného divadla. Slováci se na své vystoupení v Litomyšli připravili s největší pečlivostí, zodpovědností a mladistvým elánem.

V přírodním divadle bylo vybudováno nové pískovcové jeviště a také hlediště bylo upraveno pro 6000 návštěvníků.

Litomyšl srdečně přivítala slovenské umělce, kteří položili ke Smetanovu pomníku věnec se stuhami a mužský pěvecký sbor zazpíval Smetanovo Věno. Večer uvedl soubor Národného divadla Bratislavy v přírodním divadle Prodanou nevěstu. S napětím se očekávalo, jak návštěvníci operu přijmou. Litomyšlané přišli většinou z upřímného zájmu, částečně ze zvědavosti. Ale stačilo první dějství a celé hlediště bylo strženo uměleckým provedením bratislavského souboru.Orchestr dirigoval šéf opery Tibor Frešo. V úloze Mařenky si sympatie obecenstva získala Margita Česányiová. Stejně nadšeně diváci přijali i výkon Františka Šuberta v roli Jeníka, Ferdinanda Krčmáře jako Kecala a Alexandra Baránka jako Vaška. Celý večer vyzněl jako mohutný hold lásky a úcty k dílu velikého Mistra české kultury, jehož překrásná hudba nikdy nepřestane naplňovat nitra všech lidí radostí a pohodou. Slováci se v pravém slova smyslu do Smetanovy Litomyšle probojovali. Odměnou za těžké chvíle, prožité před představením, jim byly nadšené ovace a hlavně pak jejich vystoupení v sobotu a v neděli. Již v sobotu ráno stál zástup zájemců u předprodeje a všude zněla chvála.

Bratislavští byli v Litomyšli velmi spokojeni a výbor byl poučen, že nejen pražské Národní divadlo dovede nadchnout Smetanovými operami. Plně spokojeni byli i hosté. Z cizích návštěvníků je možno uvést anglického skladatele Jonese Jenkynze z waleského města Swansea.

Smetanova Litomyšl 1955 je významným mezníkem oslav. Ve „městě tisícileté historie" vystoupila prvně nová operní scéna. Ukázalo se, že střídání předních operních souborů přineslo obohacení interpretace Smetanovy operní tvorby o nové prvky a neznamenalo pokles dosavadní vysoké umělecké úrovně festivalu.