42. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2000

Datum konání:
15. - 25. června 2000

Čestný výbor:
Pavel Dostál - ministr kultury České republiky, předseda čestného výboru
Mgr. Eduard Zeman - ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
JUDr. Petra Buzková - místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
JUDr. Miloslav Výborný - člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ThDr. Jaroslav Škarvada - generální vikář Arcidiecéze pražské, titulární biskup litomyšlský
Libor Pešek - dirigent
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. - přednosta kliniky dětské onkologie FN Motol, děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Dramaturgie 42. ročníku 2000 byla sestavena s ohledem na právě končící století a tisíciletí. Rekapitulovala to nejvýznamnější, co bylo v hudbě vytvořeno. Vrátila se k úplnému počátku operní hudby - v české premiéře byla provedena vůbec nejstarší dochovaná opera Jacopa Periho „Euridice". Diváci měli možnost shlédnout tři exklusivní představení této operní prvotiny v zámeckém divadélku. Hudebního nastudování a režie se ujal Vojtěch Spurný. V roce 2000 bylo čtyřsté výročí premiéry Euridiky a zároveň tedy čtyřsté výročí vzniku opery.
Tisíciletí bylo zastoupeno skladateli Johannem Sebastianem Bachem - Varhanní koncert, který se konal 17. 6., souhrnné provedení sonát a partit houslistou Leošem Čepickým ve dvou večerech 20. a 22. června, Stokowského transkripce Chorálové předehry, Toccaty a fugy d moll ve středu 21. června. Tento koncert se konal v rámci Evropského dne hudby v České republice a pod záštitou Asociace hudebních festivalů České republiky.
Dalším významným skladatelem byl Wolfgang Amadeus Mozart - Kouzelnou flétnu uvedla Janáčkova opera Národního divadla v Brně, režíroval Jan Kačer.
Dvacáté století zastoupil Bohuslav Martinů - Řecké pašije v zámeckém amfiteátru představilo Národní divadlo Brno, režii měl Václav Věžník. Gilgameše provedla Pražská komorní filharmonie a Kühnův smíšený sbor s vypravěčem Otakarem Brouskem, dirigoval Jiří Bělohlávek.
Světové války, které krutě poznamenaly celé století, byly připomenuty českou premiérou díla Michaela Tippeta „Dítě naší doby". Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Pražský filharmonický sbor dirigoval Leoš Svárovský. Toto oratorium přímým přenosem vysílala Česká televize.
Rok 2000 byl „Rokem opery", nebylo myslitelné neprovést žádnou operu Bedřicha Smetany. V repertoáru předních Českých scén však žádná jeho opera, technicky přenositelná do litomyšlského zámku či umělecky vyhovující, toho roku nebyla. Proto pořadatelé poprvé přistoupili k vlastní produkci, speciálně pro litomyšlské zámecké nádvoří byla nastudována a inscenována Smetanova opera Dalibor. Byla provedena ve dvou reprízách nejlepšími českými pěvci současnosti - Evou Urbanovou, Evou Dřízgovou, Ivanem Kusnjerem, Leo Mariem Vodičkou, Richardem Novákem a dalšími. Nejen špičkové obsazení, ale i celé provedení v režii Františka Preislera bylo odbornou kritikou skvěle hodnoceno a tak práce na náročném projektu, který byl sám jakýmsi „festivalem ve festivalu", byla odměněna úspěchem.
V programu však bylo oper více. Již zmíněná Kouzelná flétna, Řecké pašije a také úplná novinka Ilji Hurníka, veselá opera Oldřich a Boženka, kterou přivezl soubor opery Slezského divadla v Opavě (režie Jany Pletichová - Andělová). Na tento pořad bylo možno zakoupit tzv. rodinnou vstupenku, tedy se dvěma platícími dospělými mohly přijít až dvě děti zdarma. Hlediště tak bylo plné malých posluchačů, kteří sledovali operu s takovým zaujetím, že „rodinné vstupné" bylo potom nabízeno na vybrané pořady i v dalších ročnících. Bohužel pořad rušil poměrně silný déšť.
Krásné árie z oper slyšeli posluchači i v koncertu nazvaném Kouzelný svět dětí v opeře a samozřejmě v závěrečném Galakoncertu pěvkyně Evy Urbanové, jehož přídavkové Proroctví ze Smetanovy Libuše symbolicky pootevřelo dveře tisíciletí novému.
V neděli 18. června se v Kapitulním chrámu Povýšení svatého Kříže konala Pontifikální mše svata. Hlavními celebrujícími byli titulární biskup litomyšlský Mons. Jaroslav Škarvada, generální vikář Arcidiecéze pražské, a vikář litomyšlské kapituly P. František Beneš. V rámci mše zazněly Biblické písně Antonína Dvořáka v podání Vratislava Kříže a varhanního doprovodu Jaroslava Tůmy.
Odpoledne se konal tradiční Hold u pomníku Bedřicha Smetany, na kterém promluvil jeden z našich nejvýznamnějších současných skladatelů Ilja Hurník. V pondělí 19. června zazněl první klavírní koncert Frederica Chopina, který přednesl francouzsko - americký klavírista ruského původu Eugen Indjic. Program zpestřilo Divadlo Járy Cimrmana hrou s titulem „Cimrman v říši hudby". Zdánlivým prolnutím žánrů, ve skutečnosti však návratem ke kořenům, byl recitál folkového písničkáře Jaroslava Hutky s Radimem Hladíkem.
Během 11 festivalových dní se uskutečnilo 19 pořadů - 9 operních a dramatických představení a 10 koncertů. V rámci festivalu byl uspořádán ceremoniál slavnostního předání listin o zápisu Litomyšle na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V rodném bytě Bedřicha Smetany byla umístěna výstava věnovaná inscenování Smetanovy opery Dalibor na scénách Národního divadla v Praze. Výstavu tvořila především řada kostýmních návrhů jednotlivých postav opery a fotografie významných pěvců v opeře Dalibor. Skutečným skvostem byl restaurovaný kostým Emy Destinnové, ve kterém v letech 1908 - 1923 zpívala roli Milady.

Státní zámek Litomyšl otevřel nový zámecký prohlídkový okruh, nazvaný Dámské hostinské pokoje, a na druhém zámeckém nádvoří připravil výstavu o renesančních sgrafitech. Ve druhém patře zámku byly znovu otevřené městské obrazárny. V zámeckém pivovaru byly vystaveny sochy Arnolda Bartůňka a v zámecké jízdárně se konala výstava o umění a historii Etrusků - jednalo se o nejrozsáhlejší výstavu o Etruscích v České republice po deseti letech.
Do neděle 25. června probíhala na Toulovcově náměstí výstava fotografií Jana Šibíka a s ní spojená humanitární sbírka pod záštitou Českého výboru pro UNICEF.

Návštěvnost festivalu:
Festival v roce 2000 navštívilo 11.534 posluchačů, mnozí se zúčastnili i doprovodného programu na litomyšlském náměstí, dvou slavnostních mší a tradičního Holdu Bedřichu Smetanovi u jeho pomníku. Průměrná návštěvnost dosáhla 90,66 %, což je oproti předcházejícímu ročníku poněkud méně (95%), přesto však jedenáct pořadů z devatenácti bylo beznadějně vyprodáno a procento navštívenosti pořadů bylo i tak neobyčejně vysoké.

Televizní přenos:
Koncert „Dítě naší doby", konaný na Mezinárodní den hudby 21. 6., vysílala v přímém přenosu Česká televize. Zaznamenána byla také Euridice v zámeckém divadélku pro samostatný střihový pořad.

Sponzoři 42. ročníku:
Generální sponzor: ČS-Živnostenská pojišťovna, a.s.
Hlavní sponzoři: Česká spořitelna, a.s., České radiokomunikace a.s., Vertex, a.s., ŠkodaAuto
Sponzoři: Corfina, a.s., Lesy ČR a.s., Spořitelní investiční společnost, a.s., Východočeská energetika, a.s., Rieter Elitex, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., 3 COM, Továrna na piana, a.s., Mach-líhně kuřat, Litagro, a.s., Profistav s.r.o., Hellas s.r.o.
Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas 1 - Radiožurnál, MF Dnes, Mladý svět, Hudební rozhledy, Europlakat Group

42. ročník festivalu byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Nadací Bohuslava Martinů, The British Council a Městem Litomyšl.

Smetanova Litomyšl 2000